virtuves virtuves virtuves virtuves virtuves virtuves
Sākums Produkti Virtuvesmēbeles Sazināties Meklēt Izvēlne

Kontakti

SIA "H 220"

Reģ.Nr.50003633481

Rīga, Lāčplēša iela 29 - 10, LV-1011

info@veikalselectrolux.lv

https://veikalselectrolux.lv

+371 25454455

 

Garantijas un atteikumu tiesību izmantošanas noteikumi

 

Atbilstoši 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, SIA "H 220", Reģ.Nr.50003633481(turpmāk – Pārdevējs) potenciālajiem klientiem (turpmāk – Patērētāji) sniedz informāciju par garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem.

1.      GARANTIJA

 

1.1.             Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

 

1.2.             Preču galvenās īpašībasun ražotājs ir norādīts mājaslapā https://veikalselectrolux.lv, pie katras konkrētās preces.

 

1.3.             Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.

 

1.4.             Garantijas tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī pārdotās preces veidu, specifiskās īpašības un noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

 

1.5.             Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

 

1.6.             Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā garantijas termiņa laikā. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem

 

1.7.             Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

 

1.8.             Pārdevējam ir tiesības sniegt ražotāja kontaktus, lai klients risinātu garantijas jautājumus pa tiešo ar ražotāju, bez Pārdevēja iesaistes.

 

2.      ATTEIKUMA TIESĪBAS

 

2.1.             Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā.

 

2.2.             Patērētājs var noteiktā 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci. 

 

2.3.             Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, nosūtot uz info@veikalselectrolux.lvatteikuma veidlapu PDF vai Word failā vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

 

2.4.             Patērētājs nodod vai nosūta preci atpakaļ pārdevējam, vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

 

2.5.             Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

 

2.6.             Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

 

2.7.             Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

 

2.8.             Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, japreces ir bojātas.Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

 

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

·   Preču bildes var atšķirties no reālā produkta!

·   Veikala preču atlikums noliktavā var mainīties. Lūgums preču atlikumu precizēt ar veikala speciālistiem. 

·   Par preču pieejamību pārliecinieties zvanot +371 25454455

·   Preču cenas norādītas ar PVN (21%) un ir spēkā pasūtot interneta veikalā. Preču cenas veikalselectrolux.lv un veikalā var atšķirties!